Komerčné služby pre verejnosť a firmy. Tento portál ponúka nasledovné služby:

Katalóg chovateľov psov

 • Registrácia fyzických osôb a podnikateľských subjektov.
 • Platená služba. Cena 10€ na obdobie 365 dní.
 • Je možné vytvoriť iba jeden účet (systémový užívateľ môže vytvoriť iba jeden účet chovateľa).
 • Formulár registrácie: Zaregistrovať sa, ako chovateľ

Katalóg psov

 • Registrácia fyzických osôb a podnikateľských subjektov.
 • Platená služba. Cena 2€ na obdobie 90 dní.
 • Je možné pridávať ľubovoľný počet psov do katalógu. Každý takto vložený pes je automaticky priradený k systémového užívateľovi (chovateľ, alebo útulok).
 • Formulár registrácie: Zaregistrovať psa

Katalóg psích útulkov

 • Registrácia fyzických osôb, podnikateľských subjektov, alebo združení.
 • Platená služba. Cena 10€ na obdobie 365 dní.
 • Je možné vytvoriť iba jeden účet (systémový užívateľ môže vytvoriť iba jeden účet pre konkrétny psí útulok).
 • Formulár registrácie: Zaregistrovať útulok
Katalóg výstav (súťaží)
 • Registrácia fyzických osôb, podnikateľských subjektov, alebo združení.
 • Platená služba. Cena 10€ na obdobie 60 dní.
 • Je možné zaregistrovať ľubovoľný počet výstav (súťaží) na jeden účet systémového užívateľa.
 • Formulár registrácie: Pridať novú výstavu (súťaž)
Katalóg obchodov (služieb)
 • Registrácia fyzických osôb, podnikateľských subjektov, alebo združení.
 • Platená služba. Cena 10€ na obdobie 180 dní.
 • Je možné zaregistrovať ľubovoľný počet obchodov (služieb) na jeden účet systémového užívateľa.
 • Formulár registrácie: Zaregistrovať nový obchod (službu)
Zo zivota psov logo
alebo
Na hor